Newsflash
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

There are no translations available.

L....

Opširnije..

LOVNO-TURISTI?KE MANIFESTACIJE

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 November 2011 07:34 Written by ingrotehma Monday, 07 November 2011 21:03

There are no translations available.

Pokraj osnovnih aktivnosti na uzgoju i zatiti divlja?i, Lova?ko udruenje "Zmijanje" Banja Luka svake godine organizuje lovno turisti?ke manifestacije, kao to su "Dani Vuka ?emernica" i "Istinijada" Bronzani Majdan, na kojima se okuplja veliki broj lovaca i drugih gostiju iz svih sfera drutveno politi?kog ivota Republike Srpske, vre?i tako promociju ruralnih podru?ja Grada Banja Luka.

DANI VUKA "?EMERNICA"

Posjetioci manifestacije "Dani vuka" koja se svake godine odrava na padinama ?emernice i Tisovca u Aginom selu, pokraj planskog i kontrolisanog lova na vuka, mogu da uivaju u dobrom provodu uz odli?nu lova?ku kuhinju, te doma?e proizvode ovog kraja. Na ovoj manifestaciji se u prosjeku okuplja oko 500 lovaca iz svih krajeva Republike Srpke i Bosne i Hercegovine, kao i gosti iz zemalja u okruenju (Srbija, Hrvatska, Slovenija, i dr.)Ov je prilikada se u?esnici ove manifestacije upoznaju sa prirodnim ljepotama kanjona Vrbas, planina ?emernica, Tisovac i Osma?a, te sa fenomenalnim Grli?kim poljem u Aginom selu.

ISTINIJADA "BRONZANI MAJDAN"

Manifestacija "Istinijada", neprekidno se odrava ve? jednu deceniju u Bronzanom Majdanu, pri ?emu gosti mogu da uivaju u raznim takmi?arskim aktivnostima kao to su: ga?anje vazdunom pukom, bacanje kamena s ramena, povla?enje konopca, ispijanje piva, pri?anje lova?kih pri?a, pjevanje krajike pjesme, kao i bogat kulturno-umjetni?ki program. Na ovoj manifestaciji se svake godine u prosjeku okuplja oko 400 u?esnika me?u kojim su doma?i lovci, lovci gosti i ostali gosti, kao i li?nostiiz drutveno politi?kog ivota Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija je izvanredna prilika za promociju Bronzanog Majdana, jednog od najve?ih centra u ruralnom podru?ju Grada Baja Luka.

 
POLL
ARE YOU HUNTING?