Home HUNTING AREAS ABOUT HUNTING AREAS
Newsflash
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

There are no translations available.

L....

Opširnije..

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 03 May 2017 11:34 Written by Zmijanje Monday, 07 November 2011 20:01

There are no translations available.

Lova?ko udruenje "Zmijanje" Banja Luka gazduje lovitem "Banja Luka" na povrini od 72.436,34 ha, to predstavlja 63 % ukupne teritorije najve?eg grada Republike Srpske.

Lovite Banja Luka

Tip lovta je preteno brdski ali sa izuzetno irokom visinskom amplitudom koja se kre?e od 167 m pa sve do 1314 m nadmorske visine. Najvia kota lovita Banja Luka se nalazi na Golom visu, na planini ?emernica, odakle se prua fascinantan pogled na kanjon Vrbasa.

Lovite Banja Luka obiluje izuzetno heterogenom vegetacijskom slikom koja se kre?e od poplavnih nizijskih uma, zatim preko brdskih uma kitnjaka i bukve pa sve do prelijepih planinskih sastojina uma bukve i jele sa smr?om. Kanjon rijeke Vrbas, koji sa juga prolazi kroz centralni dio ovog lovita, predstavlja izuzetnu pejzanu i biodiverzitetsku vrijednost. Ova prirodna heterogenost omogu?ava opstanak velikom broju ivotinjkih vrsta.

U ovom lovitu je izgra?en veliki broj lovno-uzgojnih (hranilice, pojilita, solila, melioracione livade, i dr) i lovno-tehni?kih objekata (lova?ke ku?e, visoke zatvorene ?eke, visoke otvorene ?eke, i dr.)

Kao ekskluzivitet ovog lovita, moe se izvojiti blizina stanita mrkog medvjeda strogom centru Grada Banja Luka. Naime, na udaljenosti od samo 2,5 km od strogog centra Banja Luke, u umama Star?evice i Ponira se nalazi stanite medvjeda, gdje je konstantno prisutno nekoliko jedinki ove izuzetne vrste divlja?i, indikatora o?uvane ivotne sredine.

Lovite Banja Luka obiluje sljede?im ivotinjkim vrstama interesantnim za lovno gazdovanje, i to: medvjed, vuk, srna, divlja svinja, divlja ma?ka, ?agalj, lisica, zec, fazan, poljska jarebica, kune, jazavac, jastrebovi, prepelice, divlja patka, divlja guska, golubovi, ljukei dr...

 
POLL
ARE YOU HUNTING?