Home HUNTING AREAS
Newsflash
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

There are no translations available.

L....

Opširnije..

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

LoviteBanja Luka zauzima povrinu od 78 148 ha odnosno 63 % ukupne teritorije najve?eg grada Republike Srpske.

Teren lovita je brdsko - planinski ali sa izuzetno irokom visinskom amplitudom koja se kre?e od 167 m pa sve do 1314 m nadmorske visine.

Najvia kotalovita Banja Luka se nalazi na Golom visu, na planini ?emernica, odakle se prua nevjerovatan pogled na kanjon i dolinu rijeke Vrbas te okolna brda i planine.

Na lovnom podru?ju Banja Luke izgra?en je veliki broj lovno-uzgojnih te lovno-tehni?kih objekata kao to su hranilice, lovne ku?e, lovne ?eke i sli?no.

Kao ekskluzivitet ovog lovita, moe se izvojiti blizina stanita mrkog medvjeda strogom centru Grada Banja Luka. Naime, na udaljenosti od samo 2,5 km od strogog centra Banja Luke, u umama Star?evice i Ponira se nalazi stanite medvjeda, gdje je konstantno prisutno nekoliko jedinki ove izuzetne vrste divlja?i, indikatora o?uvane ivotne sredine.

Lovite Banja Luka obiluje sljede?im ivotinjskim vrstama interesantnim za lovno gazdovanje, i to: medvjed, vuk, srna, divlja svinja, divlja ma?ka, ?agalj, lisica, zec, fazan, poljska jarebica, kune, jazavac, jastrebovi, prepelice, divlja patka, divlja guska, golubovi, itd.

Pored lova u ponudi je i foto lov te turisti?ki obilazak lovita i koritenje lova?kih ku?a.

Ovo Udruenje svake godine organizuje i lovno-turisti?ke manifestacije, i to: Dani vuka - ?emernica, Istinijada - Bronzani Majdan.

 
POLL
ARE YOU HUNTING?