Home HUNTING TOURISM OFFER OFFER IN THE NUNTING AREA BANJA LUKA

OFFER IN THE NUNTING AREA BANJA LUKA

PDFPrintE-mail

Ponuda u lovitu Banja Luka.

Lova?ko udruenje "Zmijanje" Banja Luka, kao korisnik lovita Banja Luka, u svojoj ponudi pokraj planskog odstrela osnovnih i ostalih vrsta divlja?i, nudi i usluge foto lova, zatim turisti?ke obilaske lovita, kao i usluge kori?enja lova?kih ku?a.

Zainteresovanim lovcima, inostranim i doma?im, nudimo usluge komercijalnog odstrela sljede?ih vrsta divlja?i: MEDVJED, DIVLJA SVINJA, SRNDA?, VUK, AKAL, ZEC, FAZAN, UMSA LJUKA, PREPELICA; DIVLJA PATKA, DIVLJA GUSKA, OSTALE PTICE I OSTALI PREDATORI.

Pokraj navedenog ovo Udruenje svake godine organizuje i lovno-turisti?ku manifestaciju, i to: Dani vuka - ?emernica.

Za inostrane lovce obezbje?ujemo svu neophodnu administrativnu podrku (pozivna pisma, najava na grani?nom prelazu, briga o lovcu od ulaska do izlaska iz zemlje, i dr.)

Cjenovnik usluga u lovitu.

Lov svih vrsta divlja?i u lovitu "Banja Luka" se vri prema odredbama Zakona o lovstvu Republike Srpske, Rjeenja o cjenovniku odstrela, kori?enja divlja?i i usluga u lovitu i Naredbe o vremenu lova lovostajem zati?ene divlja?i Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, zbog ?ega lovci imaju potpunu pravnu sigurnost.