Home DIVLJA? DIVLJA PATKA
Saoptenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lova?ko udruenje "ZMIJANJE" Banjaluk....

Opširnije..

DIVLJA PATKA

PDFŠtampaEl. pošta

Razred: Ptice (Aves L.), red: Patkarice (Anseriformes L.), porodica: Patke (Anatidae L.)

Divlja patka je naa najve?a i naj?e?a patka pliva?ica. ivotni prostor divljih patki je raznolik, od jezera, bara, rijeka i potoka a zimi i na obali mora. Voli ile i korijenje drve?a na obalama u kojim provodi dosta vremena.

Divlja patka ima irok kljun i noge sa perajima kao i vodootporno perje, koje odrava (impregnira) masnim izlu?enjem iz posebne lijezde koja se nalazi na korijenu repa. enka i mujak se drasti?no razlikuju, posebno u vrijeme parenja. Dok su patke neugledne, braun boje, mujaci su pravi ljepotani sjajno zelene glave, bijelim okovratnikom i izrazito utim kljunom. Rep patka je bjelkaste boje, srednja pera repa su crne boje. Patak mitari perje krajem maja, pri ?emu gubi toliko perja da je u junu/julu nesposoban za letenje. U tom periodu se po vanjskom izgledu jedva razlikuje od enke. enke mitare tek kad su mladi sposobni za let. Divlje patke su u cijeloj BiH "kod ku?e" tj. stanice su. Njihov broj raste kako im se poboljavaju uvjeti za ivot. Predak je doma?e patke i ?esto se pari s njom. Patke se hrane malim ivotinjama kao to su koljke, puevi, crvima, insektima ali i vodenim i livadskim travama, sjemenkama, vo?em i bobicama. ?ula vida i sluha su izuzetno dobro razvijena, ?ulo mirisa prili?no dobro. enka se glasa tipi?nim zvukom (kvak!) dok mujak ima dublje oglaavanje. Patke se okupljaju u parove u jesen, da bi samo parenje bilo izvreno u prolje?e. Patka lee jaja krajem oujka a u gnijezda koje bira zajedni?ki sa svojim mujakom. Dok patka lee jaja, mujak se zadrava blizu gnijezda ali nakon ra?anja mladih, par se razilazi te se samo enka brine o mladim pa?i?ima. Patka nese 6-10 jaja svijetle boje. Na izleenim jajima patka lei mjesec dana, te ubrzo nakon ra?anja zajedni?ki naputaju gnijezdo. Ve? nakon sedam sedmica mladi su sposobni za letenje. Smrtnost mladih je dosta velika. Patke u prirodi dostiu starost 2-3 godine.

Opasnost za preivljavanje u toku zime je pojava zale?ivanja vodenih povrina te smanjena mogu?nost pronalaska hrane. Podlone su botulizmu koji uti?e na njihov nervni sistem i koordinaciju pokreta, te se deava da se patke zaista utope. Prirodni neprijatelji su sve ptice grabeljivice i sisari predatori, kao i pacovi koji prazne gnijezda.

Divlje patke se love na preletu ali i potragom sa psima. Najzanimljiviji je lov zimi na teku?im vodama uljanjem. Prema Zakonu o lovstvu za odstrjel divlje patke koriste se pukesa?marice. Za odstrjel divlje patke doputeni pre?nik sa?me iznosi 3-3,5 mm. Najve?a doputena daljina ga?anja iznosi 40 m.

ANKETNO PITANJE
VI LOVITE
 
ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridrui nam se