Home DIVLJA? FAZAN
Saoptenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lova?ko udruenje "ZMIJANJE" Banjaluk....

Opširnije..

FAZAN

PDFŠtampaEl. pošta

FAZAN je iroko rastprostranjena ptica iz redaGalliformes. Fazan poti?e izSrednje Azije, ali je jo u vrijeme anti?kog Rima donesen uEvropu. Ova ptica naseljava preteno umarke, livade, predjele oko rije?ne obale, polja i njive na kojima se hrani.

Fazan je jedna od najrasprostranjenijih vrstadivlja?ii naj?e?e lovljena ptica.

Mujak fazana je duga?ak 50-90 centimetara (sa repom) i poseduje duga?akrep, koji nekada moe da iznosi polovinu od ukupne duine. Njegovoperje je preteno sme?e boje, dok je glava zeleno-plave boje. Oko o?iju se nalaze pera crvene boje, a oko vrata se kod nekih podvrsta, nalazi prsten bijele boje. enka fazana je manja i sive je boje. Obi?no na jednog mujaka dolazi 5-6 enki fazana, jer se mujaci love.Gnijezde se na zemlji u periodu od aprila do juna. Period inkubacije jaja traje 23-26 dana. Me?utim ve?ina fazana se uzgaja u fazanerijama, a uo?i sezonelova se putaju. Fazani lete na kratkim distancama, ali mogu i da brzo tr?e po zemlji.

ANKETNO PITANJE
VI LOVITE
 
ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridrui nam se