Saoptenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lova?ko udruenje "ZMIJANJE" Banjaluk....

Opširnije..

ZEC

PDFŠtampaEl. pošta

Krzno zeca je u?kasto sme?e boje, rep kratak, ui vrlo duge. Stranje noge znatno su dulje i ja?e od prednjih. Duljina tijela je oko 65 cm, visina u hrptu 25 cm. Duina repa je oko 8 cm. Dlaka je gusta i vunasta, po le?ima sivo-hr?aste boje.

Ze?evi koji ive u polju neto su svjetlije boje od ze?eva koji ivi u umama. Teina jedinki varira izme?u 3,5 i 4 kg. Vrijeme parenja je od januara do avgusta. enka nosi 42-44 dana. Kod ze?eva je prisutna pojava superfetacije, odnosno ze?ica moe biti ponovno oplo?ena prije no to okoti mladunce koje ve? nosi. Koti od marta do septembra 3 do 4 legla godinje. Legla broje 2 do 4 mlada. Mladi odmah progledaju i u slu?aju opasnosi mogu napustiti leglo. Samostalni su nakon 21 dana. Polnu zrelost dostiu nakon 12 mjeseci. Zec je izraziti je biljojed. Prehranjuje se uglavnom zeljastim biljkama i korom mladog drve?a i vo?aka. Dnevno pojede oko 1 kg hrane. Ze?evi ive zasebno, a glavnina aktivnosti odvija se u sumrak. Populacija ze?eva znatno je opala sa kultivacijom i prenamjenom prirodnih stanita u poljoprivredne povrine. Prirodni neprijatelj su im lisice. ivotni vijek jedinki je izme?u 10 i12 godina.

ANKETNO PITANJE
VI LOVITE
 
ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridrui nam se