Home DIVLJA? SRNDA?
Saoptenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lova?ko udruenje "ZMIJANJE" Banjaluk....

Opširnije..

SRNDA?

PDFŠtampaEl. pošta

Dnevna organizaciona taksa pla?a se u iznosu od 25 EUR po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

Meso srne?e divlja?i (bez utrobe, glave i nogu do koljena) pla?a se 7.5 EUR po kilogramu.

Lov se izvodi pukom sa izolu?enom cijevi kalibra 5.6 mm i vie i zrnom teine 3,5 grama i vie.

Izvodi se u periodu od 15. maja do 15. septembra.

Lovcu pripada kao trofej rogovlje sa lobanjom.

Ranjavanje srnda?a se pla?a u iznosu od 50% od procijenjene vrijednosti primjerka (trofej plus meso).

Cijena odstrijeljenog trofeja srnda?a se obra?unava na osnovu vrijednosti trofeja i moe biti od 140 EUR pa do 1000 EUR i vie.

SRNA je rasprostranjena na cijelom podru?ju naeg lovita.

Manja je i laka od jelena lopatara, visoka je u grebenu oko 75 cm, duga?ka je 130-140 cm, a rep joj je duga?ak do 5 cm.

enke su neznatno manje i lake od mujaka (5-10%). Teina zrelih mujaka kre?e se od 20 do 30 kg, a enke od 17 do 25 kg. Mujaka nazivamo srnjak, enku srna, a mlado lane. Srne?u divlja? obi?no kratko nazivamo srne i pod tim pojmom mislimo na srnjaka, srnu i lane. Srne su vie u stranjem dijelu tijela nego u prednjem, to govori da su gra?ene za skokove, a ne za tr?anje.

Srne lako preska?u grmlje, ikaru, visoku travu i sli?no, ali ne mogu dugo tr?ati. Ljetna boja dlake im je crvenkasto sme?a, na stranjici srne imaju oznaku od u?kasto bijele dlake srcolikog oblika, a srnjaci ovalnog oblika, dok im je zimska dlaka siva ili sivo sme?a, a bijele oznake na stranjici znatno su ve?e i istog oblika kao i ljeti. Nazivamo ih ogledalo.

Lane ima kestenjavo sme?u boju s bijelim pjegama koje zadri do jesenskog linjanja. Mujaci nose rogove dok se kod stare i jalove enke tako?er mogu pojaviti krljavi ro?i?i. Osjetila su neto slabije razvijena nego kod jelena obi?nog.

ANKETNO PITANJE
VI LOVITE
 
ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridrui nam se